Časté dotazy

Proč jsou školky právě v lokalitách Praha, Plzeň a Ostrava?
V těchto lokalitách je nejvíce rodičů s dětmi v předškolním věku od 1 do 5 let.

Bude ČEZ do budoucna otevírat školky i v dalších lokalitách?
Školky v Praze, Plzni a Ostravě jsou pilotním projektem. Projekt budeme průběžně vyhodnocovat. V případě pozitivního ohlasu a dobré ekonomické situace, budeme uvažovat o otevření školek i v dalších lokalitách.

Kolik rodičů bude moci nový benefit využít?
Školky v Praze a Plzni budou mít každá maximální kapacitu 24 dětí. V Ostravě máme předjednanou kapacitu 20 míst.

Jaká budou kritéria pro výběr?
Umístění dětí zaměstnanců bude probíhat na základě pořadníku, resp. data přijetí žádosti, zejména dle následujících kritérií:

  1. Zaměstnanec je pro společnost klíčový z pohledu získané kvalifikace a znalosti procesů, a to zejména v případě návratu z rodičovské dovolené,
  2. přednostně budou umístěny děti s dlouhodobou celodenní docházkou, následně děti umístěné dlouhodobě, ale pouze v určité hodiny nebo dny v týdnu,
  3. zaměstnanec je samoživitel,
  4. v mateřské školce je již umístěn sourozenec dítěte,
  5. délka zaměstnání zaměstnance ve Skupině ČEZ,
  6. oba rodiče jsou zaměstnanci ve Skupině ČEZ,
  7. dítě nebylo přijato do státní mateřské školy z důvodu nedostatečné kapacity zařízení.

Na příležitostné umístění dítěte se výše uvedená kritéria nevztahují, rozhodující je volná kapacita MŠ.

Jak mohu své dítě do školky přihlásit?
Nejprve je třeba vyplnit žádost o umístění dítěte do MŠ, ke které se vyjádří přímý nadřízený a příslušný personalista. Vyplněnou žádost pošlete Janě Měchurové (email: jana.mechurova@cez.cz), útvar personalistika. Poté žádost schvaluje ředitel útvaru personalistika (nebo jím pověřená osoba) podle nastavených kritérií. Žádost bude posouzena a vyřízena nejdéle do 30 dní.

Existují nějaké reference na provozovatele školek?
Na provozovatele našich školek v Praze a Plzni, společnost Firemní školky, s. r. o., máme dobré reference od Českomoravské stavební spořitelny, Ministerstva zahraničních věcí, J&T Services nebo Akademie věd.
Na Ostravskou INškolku máme reference od společnosti Siemens.

Jak bude probíhat stravování?
V Praze a v Plzni bude jídlo pro děti dováženo. Více informací najdete již brzy na webových stránkách školek. INškolka v Ostravě má vlastní kuchyni, pro více informací se podívejte na internetové stránky školky www.inskolka.cz. Stravování hradí v plné výši rodič – zaměstnanec.

Jaká bude výše poplatku za školku?
Zaměstnanec bude v Praze hradit školkovné ve výši 5 000 Kč za 1 dítě, v Plzni a Ostravě 3 000 Kč za 1 dítě měsíčně.
Součástí školkovného jsou rozvojové aktivity, např. hudební a dramatická výchova, rozvoj grafomotoriky, pohybová a výtvarná výchova, rozvoj poznání, základy angličtiny. Školky dále nabízejí mnoho dalších aktivit. Více informací najdete na webových stránkách školek.
Stravné není v ceně školkovného zahrnuto.

Jak se bude za školky platit?
Platby za školky (úhradu školkovného) si dohodnete přímo s provozovatelem.

Můžu na zaplacení školky čerpat svůj osobní účet?
Ano, prostřednictvím nového on-line portálu Cafeteria, který bude od roku 2017 prostředkem pro čerpání osobního účtu.

Bude zaměstnanci přidaňován tento benefit?
Ne, náklady spojené s provozem školky na straně zaměstnavatele nebudou mít žádný dopad na zaměstnance ve formě přidanění nebo odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Kde budou školky umístěny?
V Praze bude školka v budově Duhová 2 v prostorách, ve kterých je nyní umístěno copycentrum. Součástí školky bude přilehlá venkovní zahrada. Samostatný vstup do školky bude z ulice U pomníku.

Projekt plzeňské školky je stále v jednání. Budeme vás informovat o vývoji.
V Ostravě využijeme kapacitu již existující firemní školky společnosti Siemens, která se jmenuje INškolka. Najdete jí v Hornopolní ulici (Office park Orchard), která je v docházkové vzdálenosti od Domu energetiky.

Kdy budou školky otevřeny?
Děláme vše pro to, abychom školku v Praze otevřeli už v průběhu letošního prosince. V Ostravě jsou domluveny kapacity od 1. ledna. V Plzni bychom školku rádi otevřeli na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2017.

Od kdy bude probíhat přihlašování do školek?
Žádosti přijímáme od 1. 11. 2016 a pak kdykoliv v průběhu roku.

Můžu dítě přihlásit kdykoliv v průběhu roku?
Ano, můžete.

Budu finančně zvýhodněn/a, pokud umístím do školky více než jedno dítě?
Pro všechny děti je nastavené jednotné školkovné. Finanční zvýhodnění se na umístění sourozenců do školky vztahovat nebude.

Pro jak staré děti je školka určena?
Školky jsou určeny dětem od 1 do 5 let. Nebude v nich probíhat povinná předškolní výuka, která je daná legislativou od ledna 2017.

Můžu přihlásit do školky dítě, které zatím používá pleny?
Ano.

Upravuje se poplatek dle docházky dítěte, např. při návštěvnosti 3 dny v týdnu?
Úprava školkovného je možná pouze v případě, pokud dítě navštěvuje školku méně než 10 dnů v měsíci, kdy je výše úhrady za jeden den 500 Kč. Navštěvuje-li dítě školku více než 10 dnů v měsíci, hradí se stejná částka jako při celotýdenní docházce, tzn. 5000 Kč měsíčně. Pro plánování kapacit je důležité pravidelné umístění dítěte do školky, např. každou středu.

Může dítě navštěvovat školku pouze dopoledne nebo odpoledne?
Ano.

Je možné zajistit stravování dětem se speciální dietou?
Stravování zajišťuje firma Ertus, která dodává bezlepkovou a bezlaktózovou dietu a zohleďnuje alergii na ryby. Dietní jídla dodává pouze k obědu, nikoliv na svačiny. Případný požadavek speciální diety uveďte v přihlášce.

Bude ve školce zajištěn letní provoz?
Ano, školka bude mít celoroční provoz. V případě volné kapacity a zájmu ze strany rodičů plánujeme v průběhu prázdnin umožnit umístění např. sourozenců dětí.

Má smysl podávat žádost nyní, když máme zájem o umístění dítěte až od září 2017?
Ano, z důvodu plánování kapacit doporučujeme podat žádost již nyní.

Kdo bude školky provozovat?
Zřizovatelem školek v Praze a Plzni je Skupina ČEZ a jejich provozovatelem společnost Firemní školky, s. r.o.
V Ostravě je provozovatelem školky společnost INškolka, s. r. o.

Budou školky otevřeny také o prázdninách?
Školky budou provozovány celoročně, tedy i v průběhu letních prázdnin. Nebudou otevřeny o víkendech a během svátků.

Jsou nějaká omezení pro umístění dětí do školek?
Do mateřských školek nemůže být umístěno dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním (odkazujeme na ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví), nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní, případně se nemůže očkování podrobit pro trvalou zdravotní kontraindikaci. Dále nemůžeme vyjít vstříc rodičům s dětmi, které ještě neumí samostatně chodit, nebo mají zdravotní postižení, vyžadující trvalou asistenci.

Školky v Praze a Plzni budou umístěny v prostorách Skupiny ČEZ. Nenaruší pohyb dětí v budově a jejím okolí klid na práci?
V Praze bude při školce také venkovní hřiště vybavené hracími prvky, umístěné ve vnitřní zahradě. Hřiště bude odděleno od ostatního prostoru plotem a zelení. Děti se budou pohybovat na hřišti v pravidelném režimu, a to zpravidla dopoledne mezi 10. a 12. hodinou a odpoledne po 15. hodině, nikoliv však každý den, protože budou mít i jiné aktivity, jako vycházky, plavání apod. Jejich pohyb na zahradě bude také ovlivňovat počasí. Pokud by hluk ze hřiště vadil zaměstnancům v kancelářích přiléhajících ke hřišti, mají možnost uzavřít, po dobu aktivit na hřišti, okna.

S projektem v Plzni nejsme tak daleko.

Kontakt na personalistku pro případné další dotazy:
Jana Měchurová, e-mail jana.mechurova@cez.cz, tel. 211 042 648