Projekt

logo EU

Firemní školky s.r.o.

Název projektu:
Dětská skupina Watík, zařízení péče o děti předškolního věku – Duhová 2/1444, Praha

Číslo a název výzvy:
03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo a název prioritní osy:
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority:
03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název tematického cíle:
TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Číslo a název specifického cíle:
03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Harmonogram projektu:
zahájení projektu 1.1.2016, ukončení projektu 31.11.2018.

Kapacita zařízení:
24

Cílová skupina projektu dle typu zařízení:
firemní zařízení

Typ zařízení péče o děti předškolního věku:
zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění