Program Firemní dětské skupiny WATÍK

Vzdělávací program

Děti potřebují lásku, respekt a hranice, ve kterých se mohou bezpečně pohybovat.

Pracujeme s dětmi podle PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE (k nahlédnutí ve školce). S dětmi mladšími tří let pracujeme dle redukovaného Plánu výchovy a péče, přizpůsobenému jejich možnostem a psychomotorickému vývoji. Konkrétní vzdělávací nabídka je soustředěna do integrovaných bloků, která úzce souvisí s děním ve školce. Tvoříme přirozené prostředí, kdy se mladší učí a starší pomáhají.

Při řízených činnostech nebo při ranním cvičení se děti dělí do skupin podle věku. Ve skupinkách se s dětmi pracuje individuálně a přiměřeně k jejich věkovým možnostem.  Snažíme se podchytit, v čem je dítě dobré, co ho baví a jeho zájem, nadání či talent dále rozvíjet. Respektujícím způsobem podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí. Dopolední program je obohacován o různé výlety a akce související s tématem daného týdne. Účastníme se enviromentálních a preventivních programů. Podporujeme prevenci zdraví formou návštěv solné jeskyně a pravidelných lekcí plavání.

Celé Česko čte dětem

Naše školka je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem, v rámci něhož je rozvíjena předčtenářská gramotnost dětí přirozenou formou. Klademe důraz na seznamování dětí s literaturou a pravidelné čtení. V rámci programu jsou realizovány čtenářské dílny.

Mezi námi o.p.s.

1) Program Povídej

Program školky je obohacován o pravidelné měsíční setkávání se seniory v rámci projektu “Povídej”, které je zprostředkováno přes společnost Mezi námi o.p.s. Cílem setkávání je aktivní propojení generací dětí ze škol a školek a seniorů z domovů důchodců. Společnost Mezi námi o.p.s školce pomáhá vyhledat a kontaktovat blízký domov seniorů, zajistí organizaci setkávání a nabídne různé programy aktivit, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole.

2) Program Přečti

Vybraná odpoledne k nám dochází senioři z Klubu seniorů ČEZ, kteří dětem čtou a předávají životní zkušenosti formou hry. Náš čtecí dědeček Mirek je zařazen do programu “Přečti”, které je realizováno společnosti Mezi námi o.p.s..

Soutěž

V červnu 2018 jsme se s dětmi zúčastnily soutěže se společností Opavia. Zadáním bylo vytvořit společně s dětmi a seniory návrh vánočního balicího papíru. Za odměnu jsme vyhrály balík plný výrobků Opavia- viz foto níže:

Olympiáda

Každoročně se  koná na jaře olympiáda firemních školek. Akce se účastní děti ze sítě Firemních školek s.r.o. Program je přizpůsobený vývojové úrovni dětí, podporujeme zdravé sebevědomí jednotlivých dětí i skupinovou spolupráci a empatii. Děti soutěží v několika disciplínách (např. překážkový běh, hod na cíl, hod do dálky, štafeta…), cílem není zvítězit, ale zúčastnit se. Medaile, diplom i drobné odměny tak čekají na všechny děti. Olympiáda je pro děti dnem plným sportu, kamarádů, her a legrace.

Na odkazu uvedeném níže můžete shlédnout video z naší poslední olympiády.

Denní plán školky Watík

7.30 – 8.30

Příchod dětí, přivítání, hry dle výběru dětí, individuální práce s dětmi

8.30 – 10.30

Ranní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina, hlavní didaktická činnost

10.30– 12.00

Pobyt venku, hygiena, oběd

12.00 – 12.30

Vyzvedávání dětí

12.30 – 12.45

Hygiena, ukládání k odpočinku, poslech čtené pohádky, vyprávění, ukolébavka, vyzvedávání dětí

12.45 – 14.30

Polední klid s pohádkou, klidné hry
a činnosti, řízené činnosti s předškoláky

14.30 – 15.00

Hygiena, svačina

15.00 – 17.30

Kroužky, hry dle vlastního výběru, zájmová činnost, individuální práce s dětmi, vyzvedávání dětí

Spolupráce s rodinou

Spolupráce s rodinou je pro nás důležitá. Chceme se opírat o aktivní spoluúčast rodiny, proto vítáme veškeré náměty, připomínky, pomoc od rodičů. Usilujeme o oboustrannou a otevřenou komunikaci a spolupráci.

V rámci této spolupráce jsou realizovány tyto projekty:

Rodiče čtou dětem

Co jsem dělal o víkendu?

Pověz mi více o své profesi

Já a moje rodina

Kroužky u nás ve školce:

Hudebně-pohybový kroužek

 

Kdy: Každé úterý 15 – 16hod.

Cena: 150,- měsíčně

Náplň: Každý týden budeme zpívat a tancovat. V průběhu roku se Vaše dítka mohou těšit na seznámení s různými hudebními nástroji, naučíme se hrát na orffovy hudební nástroje, a tak doprovodit svůj zpěv. Seznámíme se s rytmizací. A hlavně se budeme bavit a prohlubovat naši lásku k hudbě.

Nejnižší počet přihlášených dětí je 6, nejvíce však 12. Kroužek je určen pro děti od 2let.

Vaření s Míšou

 

Kroužek bude probíhat ve školce Watík,  středu od 15-15:45hod.( 1x za 14dní) Časově náročnější vaření se může prodloužit.

Náplň:

Děti se naučí používat i pracovat s kuchyňským náčiním a také potravinami. Seznámí se s postupem práce, vyzkouší si a rozšíří své dovednosti. Hotové pokrmy, děti ochutnají ve školce. Případně odnesou domů

 

Cena: 170 kč (za měsíc)