Program Firemní dětské skupiny WATÍK

Výchovný program

Děti potřebují lásku, respekt a hranice, ve kterých se mohou bezpečně pohybovat.

Pracujeme s dětmi podle PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE (k nahlédnutí ve školce). S dětmi mladšími tří let pracujeme dle redukovaného Plánu výchovy a péče, přizpůsobenému jejich možnostem a psychomotorickému vývoji. Konkrétní vzdělávací nabídka je soustředěna do integrovaných bloků, která úzce souvisí s děním ve školce. Tvoříme přirozené prostředí, kdy se mladší učí a starší pomáhají.

Při řízených činnostech nebo při ranním cvičení se děti dělí do skupin podle věku. Ve skupinkách se s dětmi pracuje individuálně a přiměřeně k jejich věkovým možnostem.  Snažíme se podchytit, v čem je dítě dobré, co ho baví a jeho zájem, nadání či talent dále rozvíjet. Respektujícím způsobem podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí. Dopolední program je obohacován o různé výlety a akce související s tématem daného týdne. Účastníme se enviromentálních a preventivních programů. 

Denní plán dětské skupiny Watík

  • 7.30 – 8.45   Příchod dětí, přivítání, hry dle výběru dětí, individuální práce s dětmi
  • 8.45 – 10.00 Ranní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina, skupinová práce s dětmi

  • 10.00– 12.00 Pobyt venku, hygiena, oběd

  • 12.00 – 12.30 Hygiena, ukládání k odpočinku, poslech čtené pohádky, vyprávění, ukolébavka, vyzvedávání dětí

  • 12.30 – 14.30 Polední klid , klidné hry a činnosti

  • 14.30 – 15.00 Hygiena, svačina

  • 15.00 – 17.30 Kroužky, hry dle vlastního výběru, zájmová činnost, individuální práce s dětmi, vyzvedávání dětí

Spolupráce s rodinou

Spolupráce s rodinou je pro nás důležitá. Chceme se opírat o aktivní spoluúčast rodiny, proto vítáme veškeré náměty, připomínky, pomoc od rodičů. Usilujeme o oboustrannou a otevřenou komunikaci a spolupráci.

Realizujeme pravidelná setkávání a společné tvoření.

V rámci zlepšování kvality péče a spolupráce s rodinou  každoročně vyhodnocujeme Dotazníky spokojenosti

KROUŽKY U NÁS VE WATÍKU pro šk.rok 2023/2024: zahájení od 10/2023

Pohybový kroužek :

Kdy: každý týden – ve středu 15 -15,45 hod

Náplň: pohybově taneční kroužek. Budeme cvičit a tancovat při hudbě, rozvíjet radost z pohybu ve spojení s rytmickou hudbou. Také zařadíme různé pohybové hry a cvičení s nářadím, překážkové dráhy… Rodiče se mohou těšit na ukázku na besídkách během roku.

Kroužek vaření : 

Kdy:  1x za 14 dní, každé sudé pondělí cca 15-16,30 hod.

Náplň : Děti se naučí používat i pracovat s kuchyňským náčiním a také potravinami. Seznámí se s postupem práce, vyzkouší si a rozšíří své dovednosti. Hotové pokrmy, děti ochutnají ve školce. Případně odnesou domů.

Angličtina hrou

Kdy : 1x týdně v dopoledních hodinách

Náplň : Děti se hravou formou budou seznamovat s anglickým jazykem – pomocí obrázků se seznámí s několika slovíčky z týdenního tématu a zazpívají si anglické písničky s pohybem

 

Celé Česko čte dětem       

Naše dětská skupina je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem, v rámci něhož je rozvíjena předčtenářská gramotnost dětí přirozenou formou. Klademe důraz na seznamování dětí s literaturou a pravidelné čtení. V rámci programu jsou realizovány čtenářské dílny.

 

Mezi námi o.p.s.     Program Povídej

Program dětské skupiny je obohacován o pravidelné měsíční setkávání se seniory v rámci projektu „Povídej“, které je zprostředkováno přes společnost Mezi námi o.p.s. Cílem setkávání je aktivní propojení generací dětí ze škol a školek a seniorů z domovů seniorů. Společnost Mezi námi o.p.s dětské skupině pomáhá vyhledat a kontaktovat blízký domov seniorů, zajistí organizaci setkávání a nabídne různé programy aktivit, které odpovídají Rámcovému výchovnému programu pro předškolní výchovu.

Sportovní hry

Každoročně se  koná na jaře olympiáda firemních školek, jejímž sponzorem je také ČEZ. Akce se účastní děti ze sítě Firemních školek s.r.o. Program je přizpůsobený vývojové úrovni dětí, podporujeme zdravé sebevědomí jednotlivých dětí i skupinovou spolupráci a empatii. Děti soutěží v několika disciplínách (např. překážkový běh, hod na cíl, hod do dálky, štafeta…), cílem není zvítězit, ale zúčastnit se. Medaile, diplom i drobné odměny tak čekají na všechny děti. Olympiáda je pro děti dnem plným sportu, kamarádů, her a legrace.

Na odkazu uvedeném níže můžete shlédnout video :

Jerusalema

Naše Firemní školky se v červnu 2021 zapojily do celosvětové výzvy Jerusalema. Při natáčení jsme si všichni užili mnoho legrace. Je vidět, že děti tanec milují. Vznikla tak krásná vzpomínka na covidový rok.

TERIBEAR běh 19.9.2023

 

Soutěž

V červnu 2018 jsme se s dětmi zúčastnily soutěže se společností Opavia. Zadáním bylo vytvořit společně s dětmi a seniory návrh vánočního balicího papíru. Za odměnu jsme vyhrály balík plný výrobků Opavia- viz foto níže:

Naše školky ozdobily kapli

Již několik desítek let se v Betlémské kapli v Praze konají vánoční výstavy. I letos tomu nebylo jinak. Tématem byly Skleněné Vánoce. Děti s paní učitelkami z našich jednotlivých provozoven připravily ozdoby, kterými se vydekorovaly vánoční stromky a větvičky právě v Betlémské kapli. Více se o výstavě můžete dozvědět zde: Vánoční výstava | Web o 40-ti leté historii vánočních výstav (vanocnivystava.cz)

I my s dětmi ve Watíku se každoročně zúčastňujeme. Děkujeme, že jsme mohli i my přispět k tak pěkné akci.