O děti pečují

Iva Čermáková, ředitelka

Vzdělání:

 • Univerzita Jana Ámose Komenského- obor: vzdělávání dospělých (probíhající studium)
 • Střední pedagogická škola Futurum- obor: předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta- obor: vychovatel/pedagog volného času
 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta- obor: psychologie pro každý den
 • Kurz Filozofie pro děti
 • Kurz Čtenářské kluby
 • Kurz Matematika Hejného v MŠ
 • Kurz Atletika pro MŠ
 • Kurz Grafomotorické techniky

Praxe:

 • Mateřská škola Nad Parkem- pozice: zástupkyně ředitelky
 • Mateřská škola Kamarád- pozice: učitelka
 • Mateřské centrum Macík- práce s dětmi od 8 měsíců

Zájmy: rodina, příroda, kultura, sport


Jana Mordová, učitelka

Vzdělání:

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika, MILLS Čelákovice
 • Vysoká škola ekonomická, Fakulta managementu, Bakalářské studium
 • Obchodní akademie Rakovník, obor ekonomika
 • Anglický jazyk, The cembridge Certifikate in Advanced English (CAE)

Praxe:

 • Učitelka Mateřská škola v Zahrádkách, Roztoky u Křivoklátu
 • Vychovatelka Základní škola v Zahrádkách, Roztoky u Křivoklátu

Zájmy: jóga, rodina, příroda, poslech hudby


Michaela Mayerová, zdravotní sestra


Vzdělání:

 •  SŠ Sázavská- sociální a zdravotní obor: Ošetřovatel
 • Kurz chůvy pro děti od 0- 6 let- akreditace MŠMT
 • Kurz Písnička jako dárek
 • Kurz Specifické poruchy chování
 • Kurz první pomoci

Praxe:

 • Thomayerova nemocnice- ošetřovatelka na urologii- JIP
 • Hewer, z.s.- asistentka v terénu
 • Vysočinská nemocnice- ošetřovatelka
 • Zdravotní a ošetřovatelská povinná praxe při škole

 Zájmy: kultura, cestování, zahrada, fotografování


 


Lucie Jarošová, zdravotní sestra – pečující osoba

Vzdělání:

 • VOŠZ a SZŠ, Praha 4- obor: zdravotnický asistent
 • Kurz Meditech- infuzní pumpa

Praxe:

 • Business centrum Zálesí- ošetřovatelka, pečovatelka

Zájmy: turistika, cestování, příroda