Kroužky

Do zájmových kroužků můžete děti přihlašovat v průběhu září. Kroužky budou většinou probíhat po odpolední svačince a budou trvat zhruba 50 min.

Více informací si povíme v září 🙂

Hudebně- pohybový kroužek!

Kdy: Každé úterý 15 – 16hod.

Cena: 150,- měsíčně

Náplň: Každý týden budeme zpívat a tancovat. V průběhu roku se Vaše dítka mohou těšit na seznámení s různými hudebními nástroji, naučíme se hrát na Orffovy hudební nástroje a tak doprovodit svůj zpěv. Seznámíme se s rytmizací. A hlavně se budeme bavit a prohlubovat naši lásku k hudbě.

Nejnižší počet přihlášených dětí je 6, nejvíce však 12. Kroužek je určen pro děti od 2let.

Hudebně bude Vaše dětí rozvíjet Radka Kopecká.

Dramatický kroužky:

Kroužek bude probíhat ve školce Watík každé pondělí od 15 do 16h.

 Náplň: Děti se naučí mezi sebou komunikovat, obohacovat si slovní zásobu a podporovat souvislý projev. Zároveň pomocí gest a mimiky si budou osvojovat možnost sebevyjádření svých emocí a nálad. V dramatické výchově se zapojí každý svým způsobem, dle svých individuálních a povahových možností. Vše bude probíhat formou her a pohádek.

 Vše co se děti naučí se vám budou snažit předvést na různých besídkách a různých příležitostech.

 Cena : 200 Kč/měsíc

Kroužek se bude konat při počtu min. 7 dětí. Maximální počet 10.

Kroužek povede Mgr. Helena Chadimová

Kroužek vaření!

Kroužek bude probíhat ve školce Watík, každou středu od 15-15:45hod. Časově náročnější vaření se může prodloužit.

Náplň:

Děti se naučí používat i pracovat s kuchyňským náčiním a také potravinami. Seznámí se s postupem práce, vyzkouší si a rozšíří své dovednosti. Hotové pokrmy, děti ochutnají ve školce. Případně odnesou domů

Cena: 170 Kč (za měsíc)

Kroužek vaření bude pro děti od 2,5 roku.

Kroužek je určen pro 10 dětí.

Těší se na Vás Michaela Mayerová